Propera convocatòria

Vols participar a la preparació del 8M?

Nom i cognoms
Correu electrònic
Acceptació tractament dades personals

Gràcies per ajudar a construir l’Assembla8M!
Si us plau, revisa els camps introduïts, s’ha produït un error i el missatge no s’ha enviat correctament.

DADES PERSONALS. L’Associació Ca la Dona t’informa que les teves dades de caràcter personal que ens proporcionis omplint aquest formulari seran tractades per l’Associació Ca la Dona com a responsable de les mateixes en compliment de l’establert en el Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu del Consell de 27 d’abril de 2016, relatiu a la protecció de les persones físiques en el que respecta al tractament de dades personals i a la lliure circulació d’aquestes dades mitjançant la qual es deroga la Directiva 95/46/CE (Reglament general de protecció de dades).

Legitimació: En marcar la casella d’acceptació estàs donant el teu legítim consentiment perquè les teves dades siguin tractades conforme les finalitats descrites a la nostra política de privacitat caladona.org/politica-de-privacitat

Contacte

Si vols enviar-nos informació sobre convocatòries, accions i propostes escriu-nos a info@assemblea.cat

Comissions

Comissió de comunicació
Dia: cada dilluns
Hora: 20.30
Lloc: virtual

Comissió d’argumentari
Dia: dilluns, 6 de febrer
Hora: 19.30
Lloc: virtual

Comissió d’acció i territori
Dia: diumenge, 5 de febrer
Hora: 19.00
Lloc: virtual

Si vols l’enllaç d’alguna comissió, demana’l per correu info@assemblea8m.cat

Comissió de manifestació
Dia: cada dilluns
Hora: 19.00
Lloc: ca la dona. c/Ripoll, 25